I

                                                 Contacte 
32 habitatges a l’Av. Francesc Cambó . Barcelona  I  1998-2003  I  Patronat Municipal de l’Habitatge  I  1r premi