I

                                                 Contacte 
Residència de gent gran a Son Dureta. Mallorca  I  2019  I  Consorci de Recursos Sociosanitaris Illes Balears  I  Seleccionat. Menció del jurat

+ UTE Bayona-Valero